Direct naar de inhoud.
Email Telefoon Whatsapp
Maak een afspraak

Alles wat u moet weten over de VvE

Zegt de afkorting VvE u niets? Dan kan het zijn dat u nog nooit een appartement in een complex heeft gekocht. Dan krijgt u namelijk te maken met de Vereniging van Eigenaren (VvE). Staat u op het punt om een appartement te kopen? Dan leest u hier alles wat u moet weten over de VvE.

Wat is de VvE?
We beginnen met de juridische context van de VvE. Wanneer u een appartement in een groter complex koopt, koopt u niet het appartement zelf. U koopt een aandeel in het gehele gebouw en daarmee een recht om een bepaald appartement te mogen gebruiken, het appartementsrecht. Uw appartement is uw privé gedeelte in het gebouw. Daarnaast bent u mede-eigenaar van het hele complex, en u bent dus ook samen met de andere eigenaars verantwoordelijk voor het gebouw.

Om een appartementsrecht los te kunnen verkopen moet het complex juridisch worden gesplitst. Deze splitsing werkt een notaris uit in een splitsingsakte. Hierin staat om welk gebouw het gaat en welke appartementsrechten er gelden. Deze splitsingsakte kan worden ingeschreven bij het kadaster, hierdoor zijn de appartementsrechten geldig en kunnen ze vrij verkocht en geleverd worden. Door zo’n splitsing moet er volgens de wet een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. Ook dit regelt de notaris in de splitsingsakte. Hierin staat het reglement van de VvE en onder andere of u het appartement mag verhuren en hoe de gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt.

Die VvE is het overkoepelende orgaan waarvan alle eigenaren automatisch lid worden zodra ze een appartementsrecht in het gebouw kopen. Zo’n lidmaatschap is verplicht en stopt indien het appartement wordt verkocht. De VvE behartigd de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten en is verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en de verzekeringen van het gebouw. Daarnaast zorgt de VvE ook voor de financiële middelen voor het onderhoud.

Opbouw van de VvE
De VvE bestaat uit twee organen: de vergadering van eigenaren en het bestuur. Daarnaast heeft een VvE een kascommissie en eventueel een beheerder. De vergadering van eigenaars neemt belangrijke beslissingen op basis van een meerderheid van stemmen. Hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen is opgenomen in de splitsingsakte. De voorzitter leidt de vergadering, deze wordt door de VvE-leden aangewezen. Het bestuur wordt gekozen door de vergadering. Taken van een bestuur zijn bijvoorbeeld, het opstellen van de jaarstukken of begroting, beheren van de financiën van de VvE, bijhouden wie de huidige bewoners zijn en het uitschrijven van vergaderingen. Het is mogelijk dat het bestuur besluit om alle taken of een gedeelte ervan aan een beheerder of een beheerderskantoor uit te besteden. De kascommissie onderzoekt het hele financiële beheer van de VvE. De kascommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de vergadering van eigenaars en het bestuur. Deze zijn dan ook aansprakelijk als de kascommissie haar werk niet goed doet.

Actieve en slapende VvE
Er zijn actieve en een slapende VvE’s. Een actieve VvE heeft een bestuur, is ingeschreven in het Handelsregister, houdt minimaal 1 keer per jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiële beheer. Eigenaren maken maandelijks geld over naar de VvE voor klein onderhoud en gezamenlijke kosten. Voor groot onderhoud en verduurzaming is een reservefonds. Daarnaast heeft deze VvE een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Indien er een slapende VvE is wordt er niet vergadert en is er geen onderhoud aan het gebouw. Daarnaast is er geen bestuur. Een slapen VvE die niet voldoende spaart, kan leiden tot achterstallig onderhoud aan het gebouw. Om dit te voorkomen is elke VvE vanaf 2018 verplicht tot een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds. U kunt een slapende VvE weer actief maken door een vergadering van eigenaar bijeen te roepen.

Nu weet u alles over een VvE. Bent u op zoek naar een appartement in een complex? Bekijk dan ons aanbod koopwoningen.