Direct naar de inhoud.
Email Telefoon Whatsapp
Maak een afspraak

Waar en wanneer kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

Via een bestemmingsplan bepaalt de gemeente wat er met stukken grond mag gebeuren. Een bestemmingsplan is opgesteld om de ruimtelijke orde te bepalen en een mooi straatbeeld te creëren Bent u het niet eens met het bestemmingsplan in uw gemeente of ondervindt u hinder van de plannen die in dit bestemmingsplan zijn opgesteld? Dan kunt u een klacht indienen en eventueel een beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De totstandkoming van een bestemmingsplan kent verschillende fases. Binnen deze fases kunt u op verschillende manieren invloed op het bestemmingsplan uitoefenen.

Allereerst moet de gemeente een bestemmingsplan van tevoren aankondigen bij de betrokken inwoners. Dit kan in een huis-aan-huisbrief maar ook bijvoorbeeld door het via de website te communiceren. Op deze manier weten inwoners dat er een bestemmingsplan aan komt. De gemeente stelt hierna een ontwerpbestemmingsplan op. Hierin worden de plannen uitgebreider uitgewerkt. Dit plan kan zes weken lang ingezien worden. In deze periode kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad. Wanneer u dit niet op dat moment doet, kunt u niet op een later moment een klacht indienen. U moet er dus op tijd bij zijn en uw klacht kenbaar maken.

Na een periode van zes weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen, en twee weken daarna bekend maken. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u een beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om het beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar gemaakt hebben tijdens de ontwerpfase van het bestemmingsplan. Zorg dus dat u op tijd uw klachten over het plan gecommuniceerd heeft met de gemeente.

Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u ook een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen. Wanneer dit verzoek wordt toegekend en u klacht wordt gehoord, schort de inwerkingtreding van het besluit eerst op.

Let op! Wanneer u in beroep gaat tegen een besluit van de gemeente, betaalt u griffiegeld. Dit geld krijgt u alleen terug wanneer u de zaak wint.

Heeft u nog meer vragen over u klachten met betrekking tot het bestemmingsplan van uw woonplaats, dan kunt u terecht bij uw eigen gemeente.