Direct naar de inhoud.
Email Whatsapp
Stel een vraag

Wanneer kunt u een klacht indienen over gebreken die u constateert aan uw nieuwbouwwoning?

Beeldt u eens in; u heeft maanden gewacht voor u eindelijk uw nieuwbouwwoning kon betrekken. Het is de woning van uw dromen en u kunt niet wachten om erin te wonen. Maar wanneer u wilt verhuizen, merkt u dat er verschillende gebreken aan de woning zijn. Of misschien ziet u deze gebreken pas wanneer u er al woont. Wat zijn in dat geval uw rechten en waar kunt u een eventuele klacht indienen?

Er zijn verschillende momenten wanneer u de gebreken bij een nieuwbouw woning op kunt merken. Voordat u de woning betrekt is er een zogenaamd opleveringsmoment. Tijdens deze oplevering kunt u de hele woning nalopen en kijken of u gebreken constateert. Deze gebreken worden opgenomen in het opleveringsrapport. Alle tekortkomingen die in het opleveringsrapport vermeld staan, moeten binnen drie maanden na de oplevering hersteld worden door de aannemer. Hier mogen geen kosten voor in rekening worden gebracht. Let op! Dit geldt echt alleen voor de gebreken die in het opleveringsrapport zijn opgenomen. Zelfs wanneer u een dag na de oplevering iets constateert, kan dit niet meer mee worden genomen. De aannemer is dan niet verplicht om deze gebreken binnen drie maanden te herstellen.

Maar wat kunt u doen wanneer u toch nog een klacht heeft over de woning na de oplevering? Na de oplevering volgt een periode van zes maanden die de onderhoudsperiode genoemd wordt. Wanneer u er in deze periode achter komt dat het bijvoorbeeld ergens lekt of dat het tocht, kunt u deze klachten aankaarten bij de aannemer. Wanneer de aannemer niet bereidt is om uw klacht op te lossen, kunt u het probleem aankaarten bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW).

Het kan natuurlijk gebeuren dat u pas een klacht over de woning heeft na de onderhoudsperiode. In de regel is de aannemer dan niet meer verantwoordelijk voor tekortkomingen. Gelukkig zijn er enkele uitzonderingen op deze regel. U kunt een klacht indienen wanneer u een ernstig gebrek constateert. Ernstige gebreken zijn fouten die de woning dusdanig aantasten dat er niet meer normaal gewoond kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fouten met de fundering. Daarnaast kunt u ook een klacht indienen tegen de aannemer wanneer er verborgen gebreken blijken te zijn. Dit is een gebrek dat u niet eerder had kunnen ontdekken. Dit is vaak het geval bij lekkage, dit komt vaak pas na een aantal jaren tevoorschijn.

Daarnaast zijn er nog de gebreken die vallen onder de GIW-garantie. In de meeste gevallen wanneer er een nieuwbouwwoning wordt gebouwd, wordt dit gedaan met de zogenaamde GIW-garantie. Hierin zijn speciale garanties omschreven, waar u op terug kunt vallen wanner u later een klacht heeft over de woning. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de gas-, water- en elektra installaties.

Heeft u al eens problemen gehad met de oplevering van uw nieuwbouwwoning? Laat anderen weten hoe u dit heeft aangepakt!