Direct naar de inhoud.
Email Telefoon Whatsapp
Maak een afspraak

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Wilt u binnenkort een woning gaan bouwen, verbouwen of slopen? Dan is het belangrijk om u te verdiepen in de omgevingsvergunning. In veel gevallen is het namelijk nodig om zo’n vergunning aan te vragen. Alders Makelaars vertelt u hier in deze blog alles over.

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is een overkoepelende vergunning welke bestaat uit meerdere andere vergunningen. Dit gaat om een bouwvergunning, de milieuvergunning, kleinhandelsactiviteiten, de verkavelingsvergunning en de vegetatiewijziging. De omgevingsvergunning moet worden aangevraagd wanneer er wordt gebouwd, verbouwd of gesloopt, maar ook wanneer er bomen worden geveld, wanneer de natuur op de kavel veranderd wordt of wanneer er andere dingen gebeuren die impact kunnen hebben op het milieu. Bent u dus van plan om werkzaamheden te verrichten die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen of slopen van bouwwerken? Zorg dan eerst dat u goed controleert of dit zonder omgevingsvergunning kan, of dat u een vergunning moet aanvragen.

Waar moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd?

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het landelijk Omgevingsloket. Op de website van het Omgevingsloket kunt u ook een vergunningscheck laten doen, wanneer u twijfelt of een omgevingsvergunning nodig is.

U kunt daarnaast ook een vergunningsaanvraag indienen op de website van de gemeente waar de werkzaamheden plaats gaan vinden. Voor het aanvragen van een vergunning dient u gemeentelijke ‘leges’ te betalen. Deze kosten verschillen per gemeente en per soort aanvraag. Vaak wordt dit aan de hand van procenten van de waarde van het bouwwerk berekend.

Wanneer er meerdere redenen zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen, kunnen deze aanvragen gebundeld worden in één vergunningsaanvraag.

Wat is er allemaal opgenomen in een omgevingsvergunning?

Zoals genoemd is de omgevingsvergunning een overkoepelende vergunning. Het bestaat uit meerdere ‘vroegere’ vergunningen die nu samen zijn gevoegd tot één grote vergunning. De omgevingsvergunning is vervangend voor:

  • De stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunningen. Dit gaat om het bouwen, verbouwen, slopen en graven op de kavel.
  • De milieuvergunning. Hierbij gaat hetom het opslaan van gevaarlijke stoffen zoals giftige, brandbare of explosieve stoffen. Ook het produceren van geluidshinder valt hieronder.
  • Kleinhandelsactiviteiten. Dit is van toepassing wanneer er kleinhandel gedreven wordt aan huis.
  • Verkavelingsvergunning. Deze vergunning is nodig wanneer er een stuk grond gesplitst wordt in twee onbebouwde kavels, waarvan minstens één verkocht wordt als bouwgrond.
  • Vegetatiewijziging. Hier gaat het om de vroegere natuurvergunning, zoals het verwijderen of het wijzigen van vegetatie. Deze vergunning is vooral van toepassing in gebieden met veel natuur.

Vergunningsvrij bouwen

Er zijn een gevallen waarbij het niet nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Er kan dan vergunningsvrij gebouwd worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervangen van kozijnen voor kunststof kozijnen, een dakkapel plaatsen, zonnepanelen plaatsen of voor bijvoorbeeld perceelafscheidingen. Zo zijn er meer gevallen waarin er vergunningsvrij gebouwd kan worden. Let hierbij wel op dat de verbouwing moet voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.

Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning die aan een ander verleend is?

Wanneer er een omgevingsvergunning is verleend, kunnen omwonenden binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen de plannen. De aanvrager van de omgevingsvergunning is verplicht om zijn plannen openbaar te maken aan de omwonenden zodat zij de kans krijgen om een bezwaar aan te tekenen. De gemeente krijgt hierna ook zes weken om hierop een reactie te geven. Wanneer de bezwaren gegrond zijn, is er de mogelijkheid dat de gemeente de omgevingsvergunning weer intrekt. Het is dus zeker mogelijk om een bezwaar aan te tekenen.

Mocht u zelf net een omgevingsvergunning hebben aangevraagd, dan is het verstandig om te wachten tot de wettelijke bezwaartermijn verstreken is, voor u begint met de werkzaamheden. Doet u dit niet en wordt uw omgevingsvergunning na bezwaar toch weer ingetrokken, dan zult u alles weer in oude staat moeten herstellen.

Andersom is het ook mogelijk voor de aanvrager om een bezwaar aan te tekenen wanneer zijn vergunningsaanvraag afgekeurd wordt. Hiervoor staat ook de termijn van zes weken. U kunt een bezwaar aantekenen door een (aangetekende) brief naar uw gemeente te sturen en hierin aan te geven waarom u het niet eens bent met de afkeuring. Het is ook mogelijk om een advocaat in te schakelen om u te helpen bij het bezwaar.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is soms een lang proces met veel papierwerk. Het is daarom belangrijk om uw vroegtijdig goed te verdiepen in alle aspecten van zo’n vergunning. Heeft u nog vragen over deze kwestie? Neem dan contact op met ons nieuwbouwteam!